Klub Realizatorów Filmowych

Każdego miesiąca w Firleju odbywa się pokaz Klubu Realizatorów Filmowych. 

Data wydarzenia:
2020-02-04, godz. 18:00
Bilety:
wstęp wolny
Klub Realizatorów Filmowych (KRF) to inicjatywa nieformalna, która dąży do zetknięcia ze sobą ludzi, którzy kręcą filmy niekomercyjne. Spotykamy się co miesiąc we wrocławskim Firleju, oglądamy produkcje niezależne, amatorskie, offowe i rozmawiamy z ich twórcami. Członkiem klubu jest każdy, kto przyjdzie na pokaz. Nasze podwoje są otwarte dla wszystkich.
Każdy z nas postrzega rzeczywistość na swój sposób, a tylko niektórzy swój punkt widzenia starają się zmaterializować. Można do tego celu używać różnych środków. Wielu wybiera kamerę. Klub Realizatorów Filmowych (KRF) to inicjatywa nieformalna, która dąży do zetknięcia ze sobą ludzi wyrażających siebie poprzez film. Mogą to być zarówno ludzie młodzi jak i starzy, amatorzy i fachowcy, samodzielni zapaleńcy i ci działający w grupach (na spotkania KRF zaproszeni są też miłośnicy kina oraz wszyscy, którzy chcą w nich uczestniczyć).

Nieodłącznym punktem każdego spotkania jest pokaz filmowy, na który składają się realizacje klubowiczów. To właśnie czyjś twór, wizja - daleko bardziej niż same słowa – pozwalają nam prawdziwie odczuć drugą osobę i ewentualnie przekonać nas do zrobienia z nią filmu. Każdy może zgłosić swój film, każdy może zostać klubowiczem. Nie rozdajemy legitymacji członkowskich, ani nie pobieramy opłat.

Pokaz Filmów Klubu Realizatorów Filmowych to wydarzenie odbywające się zawsze w pierwszy wtorek każdego miesiąca.


Klubowiczem zostajesz automatycznie w momencie przyjścia na pokaz KRF. Od Ciebie zależy, czy będziesz klubowiczem biernym, czyli tylko takim, który ogląda filmy, czy też klubowiczem aktywnym, czyli kreującym repertuar, kręcącym filmy, udzielającym się w dyskusji, sugerującym nowe pomysły, rozwiązania, idee itp. itd. Naszym celem jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz konkretna pomoc w celu realizacji pomysłu któregoś z klubowiczów. Ktoś może szukać aktora, technicznego pomocnika, rekwizytu, kamery, ktoś inny scenarzysty, lub reżysera. Efekty naszych spotkań nie są z góry ustalone, lecz wynikają ze spontanicznej rozmowy poznających się ludzi oraz ich indywidualnego zaangażowania.
ZASADY KLUBU:
  • Spotkanie zaczyna się od pokazu filmowego - każdy może podzielić się swoją twórczością z innymi.
  • Po pokazie jest miejsce na luźne rozmowy oraz ewentualną dyskusję i piwo.
  • Członkiem Klubu jest każdy, kto kręci, lub chce kręcić filmy.
  • Na spotkanie Klubu może przyjść każdy, kto chce.
  • Nie ma ścisłego kanonu oraz konwencji, najważniejsza jest otwartość, swoboda oraz dobry humor.
Kontakt:
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
ul. Grabiszyńska 56

[ENG]
You become a club member automatically when you come to the KRF show. It's up to you, whether you will be a passive clubmate who only watch movies, or an active one who creates, discuss, suggest new ideas solutions. Our goal? Mutual exchange of experiences and specific help to implement the idea of one of the club members. Maybe someone is looking for an actor, technical helper, a prop, camera, someone else's screenwriter or director. The effects of our meetings are not predetermined, but are the result from a spontaneous conversation of people getting to know each other and their individual engagement.

Film Screenings of Klub Realizatorów Filmowych is an event taking place always on the first Tuesday of every month.

RULES OF THE CLUB:

  • The meeting starts with a film show - everyone can share their work with others
  • After the show there is room for loose conversations, possible discussion and beer.
  • A member of the Club is anyone who make or wants to make films.
  • Anyone who wants to come to the club meeting can feel invited.
  • There is no strict canon and convention, the most important things are openness, freedom and good humor.

O Klubie Realizatorów Filmowych:
Zdjęcie główne: Hertoy Soc

Data publikacji: