PETR VRBA [cz] & MŁYN [pl] & MARTIN NÁBĚLEK [cz] - koncert w Pradze

Data wydarzenia:
2022-07-20, godz. 20:00
Bilety:
wstęp wolny
Sprzedaż biletów:
Informacja o biletach na stronie Punctum - Krásovka https://punctum.cz/


[PL]
W ramach festiwalu muzycznego „Sąsiedzi 2022", którego organizatorem jest wrocławski Firlej, 20.07.2022 w Punctum - Krásovka w Pradze o 20.00 wystąpi wrocławski zespół Młyn, a o 21.00 nowopowstały polsko-czeski projekt pod wodzą znanego czeskiego multiinstrumentalisty Petra Vrby, zespołu Młyn, oraz Martina Náběleka związanego z kolektywem Punktum.

PETR VRBA
Multiinstrumentalista znany z eksperymentów na polu wolnej improwizacji, do których najczęściej wykorzystuje trąbkę, klarnet, wibrujące głośniki i rozmaite obiekty znalezione. Jest uważany za jedną z najważniejszych postaci praskiej sceny eksperymentalnej. Współpracował z wieloma muzykami m.in Xavier´em Charles´em, Axel´em Dörner´em, Isabelle Duthoit, Kai Fagaschinskim, Franz´em Hautzinger´em, Chris´em Heenan´em, Matthew Goodheart´em, Christof´em Kurzmann´em, Seijiro Murayamą, Ivan´em Palacký, Miro Tóth´em, Michael´em Zerang. Razem z amerykańskim kompozytorem Georgem Cremaschi brał udział w Praskiej Orkiestrze Improwizowanej oraz został zaproszony do współpracy ze słowackim zespołem Möbius.

MŁYN
Młyn to elektroakustyczne trio w składzie: Sebastian Milewski - klawisze, Cezary Rosiński - syntezator modularny i Michał Wdowikowski - perkusja. Biorąc inspiracje zarówno z muzyki elektronicznej jak i m.in. jazzu, Zespół kładzie nacisk na poszukiwanie własnego języka nie unikając dystansu do zwartych rozwiązań formalnych.
Na dyskografię składają się albumy Reklama w Dym Records oraz kasetę Live at Narodowy wydaną własnym sumptem. Na swoim koncie mają występy na: Avant Art Festival we Wrocławiu, Dym Festival, Borderline Festival oraz liczne koncerty klubowe w Polsce i w Czechach.
Członkowie zespołu aktywnie współtworzą od 2018 roku kolektyw Wkurvv organizujący wydarzenia artystyczne we Wrocławiu.

O projekcie: Sąsiedzi / Neighbours 2022

Wydarzenie na Facebooku: PETR VRBA [cz] & MŁYN [pl] & MARTIN NÁBĚLEK [cz] - koncert w Pradze

PARTNERZY:

Instytut Polski w Budapeszcie https://instytutpolski.pl/budapest/pl/ 

Instytut Polski w Bratysławie https://instytutpolski.pl/bratislava/pl/o-instytucie-polskim/ 

Instytut Polski w Pradze https://instytutpolski.pl/praha/ 

culture.pl

--
Sfinansowano ze środków MKiDN ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty".
 

[ENG]
As part of the music festival "Neighbors 2022", organized by Firlej in Wrocław, on July 20, 2022 in Punctum - Krásovka in Prague, the Wrocław band Młyn will perform at 8.00 p.m., and at 21.00 a new Polish-Czech project led by the well-known Czech multi-instrumentalist Petr Vrba, the band Młyn, and Martin Nábělek associated with the Punktum collective.

PETR VRBA
A multi-instrumentalist is known for his experiments of improvisation. He mostly uses the trumpet, clarinet, vibrating speakers and various found objects. He is considered one of the most important figures on the Prague experimental scene. He has collaborated with many musicians, including Xavier Charles, Axel Dörner, Isabelle Duthoit, Kai Fagaschinski, Franz Hautzinger, Chris Heenan, Matthew Goodheart, Christof Kurzmann, Seijiro Murayama, Ivan Palacký, Miro Tóth, Michael Zerang. Together with the American composer Georg Cremaschi, he took part in the Prague Improv Orchestra and collaborated with the Slovak band Möbius.

MŁYN
Młyn is an electroacoustic trio composed of: Sebastian Milewski - keyboards, Cezary Rosiński - modular synthesizer and Michał Wdowikowski - drums. Taking inspiration from electronic music and incl. jazz, the band emphasizes searching for their language, not avoiding the distance to compact formal solutions.
The discography consists of the albums Reklama w Dym Records and the Live at Narodowy cassette released on its own. They have performed at Avant Art Festival in Wrocław, Dym Festival, Borderline Festival, and numerous club concerts in Poland and the Czech Republic.
The band members have been actively co-creating the Wkurvv collective, which organizes artistic events in Wrocław, since 2018.

About the project: Sąsiedzi / Neighbours 2022

Facebook event: PETR VRBA [cz] & MŁYN [pl] & MARTIN NÁBĚLEK [cz] - koncert w Pradze

PARTNERS:

Polish Institute in Budapest https://instytutpolski.pl/budapest/pl/ 

Polish Institute w Bratislava https://instytutpolski.pl/bratislava/pl/o-instytucie-polskim/ 

Polish Institute in Prague https://instytutpolski.pl/praha/ 

culture.pl

--
Financed by MKiDN within the NIEPODLEGŁA Multiannual Program for the years 2017-2022, within the „Kulturalne pomosty” donation program of Adam Mickiewicz Institut.

 

Data publikacji: