The Overview Effect (OvE) / JAVVA / Hey Hato - koncert laureatów konkursu How Far is Now

Wrocławski Firlej zaprasza na koncert laureatów konkursu, zorganizowanego w ramach międzynarodowego projektu How Far is Now, którzy zostali wybrani z aż 112, spełniających warunki konkursu, zgłoszeń nadesłanych z całej Polski. 

Data wydarzenia:
2021-08-17, godz. 19:00
Bilety:
wstęp wolny

How Far is Now jest projektem dzięki któremu, wraz z trzema innymi salami koncertowymi (Mezzanine z Ukrainy, Podium Asteriks z Holandii oraz Belvedere Namur z  Belgii) Firlej może dać szansę lokalnym talentom na zostanie odkrytym za granicą w formie nagranych na żywo występów, zaprezentowanych we wszystkich czterech krajach, co w niepewnych dla muzyki na żywo czasach pandemii, jest wyjątkową szansą dla małych artystów.

Laureaci:

The Overview Effect (OvE) — Ostrzeszów (neo soul, jazz, afrobeat)

OvE (The Overview Effect) to zespół składający się z muzyków z Ostrzeszowa, znanych z działalności w zespołach:  Vermona Kids, Let The Boy Decide, Blue Raincoat, Soldering Iron, Last Train Is The Slowest oraz Low-Cut. Na swojej pierwszej płycie "Without territory", która zostanie wydana latem 2021 roku przez Fonoradar Records, zaprezentują nam mieszankę soulu, jazzu, afrobeat oraz prawdopodobnie kilku brzmień które nie mają jeszcze nazwy. Rytmiczna energia, przestrzeń tworzona przez gitary i klawisze łączą się z brzmieniem sekcji dętej, tworzą oryginalny miks muzyczny.
The Overview Effect na YouTube

 

Javva — Warszawa (afro-punk, experimental, jazz)

Javva to zespół uformowany przez pięciu dobrze znanych polskich muzyków, którzy mają doświadczenie w wykonywaniu różnych gatunków i działalności na wielu polach muzycznej aktywności przez ostatnie dwie dekady. Każdy członek zespołu JAVVA ma inne podejście do bazującej na rytmie, współczesnej muzyki rockowej. Projekt został zainicjowany przez Bartka Kapsę – perkusistę zespołów:  Something Like Elvis, Contemporary Noise Sextet, Helatone oraz Tropy. Jest również współzałożycielem Electric Eye Records. Bartek zaprosił do projektu Mikołaja Zielińskiego. Mikołaj jest gitarzystą oraz basistą najbardziej znanym z rodziny powiązanych ze sobą zespołów, Alameda Organistation, z którymi wydał pięć płyt dzięki Instant Classic label. Razem z innym członkiem zespołu JAVVA – Łukaszem Jędrzejczakiem, który jest odpowiedzialny za wokale, klawisze, elementy elektroniczne i perkusjonalia – jest on również członkiem elektronicznego trio T’ien Lai. Czwartym członkiem zespołu jest Piotr Bukowski – odpowiada za gitarę i syntezatory, który jest również współzałożycielem zespołów:  Hokei, Xenony oraz Stwory, tworzy również duet z Hubertem Zemlerem Opla. Ostatnim członkiem JAVVY jest inż. Maciej Moretti Moruś znany jako członek prawie wszystkich wybitnych zespołów sceny lokalnej i nie tylko. Długo by pisać.

JAVVA na YouTube

 

Hey Hato — Wełtyń (singer-songwriter, folk, indie)

Hey Hato ma nietypowe podejście do songwriterskich koncertów. Nie chodzi o zagranie super koncertu, czy zabawianie publiki między utworami, ale o tworzenie osobnych światów przy pomocy piosenek i historii, które się za nimi kryją. Na koncertach Hey Hato muzyka jest zawsze ważniejsza niż artyści, którzy ją grają i całe wydarzenie, jego oprawa i atmosfera są od niej bezwzględnie zależne. Artysta chowa swoje ego do kieszeni by na pierwszym miejscu zawsze znalazły się opowieści tworzone przy pomocy słów i atmosferycznych instrumentali.

Hey Hato na YouTube

Więcej informacji o projekcie na stronie oraz na Facebooku.

--

Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską w ramach akcji Music Moves Europe (MME).

 

[ENG]

Firlej from Wrocław, PL, would like to invite you to the concert of the laureates of a competition organised within the international “How Far is Now” project, which were selected from 112 entries sent from Poland. 

How Far is Now is a project, thanks to which, with three other venues (Mezzanine  from Ukraine, Podium Asteriks from The Netherlands and Belvedere Namur  from  Belgium), Firlej is able to give a chance to local talents to become more known abroad in the form of pre-recorded concerts, that will be shown in all four countries, which is a unique chance for small artists in the trying times of the global pandemic. 

 

The Overview Effect (OvE) — Ostrzeszów, Poland (neo soul, jazz, afrobeat)

OvE (The Overview Effect) is a band made up of musicians from Ostrzeszów (Poland) known for playing in Vermona Kids, Let The Boy Decide, Blue Raincoat, Soldering Iron, Last Train Is The Slowest or Low-Cut. On first album - "Without territory", which will be released in summer 2021 by Fonoradar Records, they treat us with a juicy fusion of soul, jazz, afrobeat and probably other trends that are not they still have names. Rhythmic energy, guitar and keyboard spaces intertwine with the singing of the brass section, creating an original musical mixture.

OvE is Jacek Świłło (alto sax), Adam Jarosik (tenor sax), Łukasz Hoja (keyboards), Michał Jamroży (guitar), Krzysztof Szymasek (bass guitar), Krystian Pilarczyk (drums) and Dawid Bąk (percussions). Guest participation in the recording of the album took: Wojciech Jachna (trumpet) and Krzysztof Błaszczak (trombone).

The Overview Effect on YouTube

 

JAVVA — Warsaw, Poland (Afro-Punk, Experimental, Jazz)

Javva is a band formed by five well known Polish musicians that have the experience regarding various genres and fields of musical activity over the past two decades. Each of JAVVA members have different approach on modern rhythm-based rock music.

The project was initiated by Bartek Kapsa - drummer of such bands as Something Like Elvis, Contemporary Noise Sextet, Helatone or Tropy. He is also the co-founder of Electric Eye Records. Bartek invited Mikołaj Zieliński to collaboration. Mikołaj is a guitarist and bassist best known from the family of related bands called Alameda Organisation, with which he released 5 albums at Instant Classic label. Alongside the other JAVVA member - Łukasz Jędrzejczak, who is responsible for vocals, keys, elecronics and percussions - he is also member of electronic trio T'ien Lai. The fourth member of JAVVA is Piotr Bukowski - guitarist and synthesizer player who is also the founder and co-founder of bands: Hokei, Xenony or Stwory as well as duo with Hubert Zemler Opla. Last member (since Sep. 2020) of JAVVA is inż. Maciej Moretti Moruś well know as member of almost all the amazing bands of the local and non-local music scene. Long to write. He is in.

JAVVA on YouTube

 

Hey Hato — Veltyn, Poland (singer-songwriter, folk, indie)

Hey Hato presents an un-orthodox approach towards songwriting concerts. It’s not about playing a live gig, it’s about creating seperate worlds within the songs and the stories behind them. The music is always more important than the people that play it and the live experience is focused entirely on that motto. Leaving his artistic ego behind, Hey Hato serves the stories that he tells both with the lyrics and the atmospheric instrumentals. 

Hey Hato on YouTube

--

The project is supported by the European Union.

Data publikacji: