Wymiana Sąsiedzka i Pchli Targ

Otwarta Wymiana Sąsiedzka oraz Pchli Targ to, organizowana raz w miesiącu, przestrzeń dla obrotu ubraniami, książkami, płytami czy kwiatami. Przedsięwzięcie to opiera się na idei wprowadzenia nowej formy nabywania rzeczy, zaprzestania niepotrzebnego ich gromadzenia oraz możliwości dzielenia się i pomagania. Akcja odbywa się pod hasłem “przyjdź, wymień, zostaw”, gdyż odzieżowe nadwyżki przekazane zostaną organizacjom niosącym pomoc potrzebującym.

Data wydarzenia:
2018-04-18, godz. 12:00
Bilety:
wstęp wolny

[PL - EN version below]

Masz w swoich szafach, na regałach, w piwnicach lub na strychu rzeczy, z których nie korzystasz, a wydaje Ci się, że komuś innemu mogłyby się spodobać? Prawdopodobnie odpowiedź jest twierdząca, dlatego Wymiana Sąsiedzka i Pchli Targ to wydarzenie dla Ciebie!

Fot: Michał Gałczyński

Zasady pozostają niezmienne:
W strefie Pchlego Targu można sprzedać ubrania / książki / buty / i inne przedmioty/ozdoby w stanie bardzo dobrym i w przyjaznych cenach. W strefie Wymiany można zostawić ubrania / książki / buty / i inne oraz zabrać ze sobą to, co wpadło Ci w oko. Ze strefy wymiany można coś wziąć nawet jak nic tam nie przyniesiesz. Zapraszamy sąsiadów bliższych i dalszych, z rodzinami i przyjaciółmi. Poznajmy się jeszcze lepiej, przewietrzmy nasze szafy i piwnice, wymieńmy się miłym słowem!

Fot: Michał Gałczyński

Udział w wymianie jest bezpłatny.

Kontakt:
Kawiarnia Sąsiedzka
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej
Ul. Grabiszyńska 56
e-mail: kawiarnia.w.firleju@gmail.com
tel. 733 687 806

FACEBOOK


[ENG]

Space for rotation of clothes, books, cutlery or flowers. Held once a month. This project is based on the idea of introducing a new form of acquiring things, stopping unnecessary storage, and the possibility of sharing and helping. The action is described by the "come, exchange, leave” slogan, because all the surpluses are passed on to organizations that help those in need.

Do you have things that you don't use anymore? Maybe in your wardrobe, on your shelves, in a basements or in the attic, and you think that someone else might like your stuff? Probably the answer is yes and that's why the neighborhood exchange and the flea market is an event perfect for you!

The rules remain unchanged:
In the flea market you can sell clothes / books / shoes / and other items / decorations in very good condition and at friendly prices. In the exchange area, you can leave clothes / books / shoes / and other and take with you something that caught your eye. You can take something from the exchange zone even if you don't bring anything there. We invite neighbors from local neighbourhood and from other parts of the city, with families and friends. Let's get to know each other better andexchange a nice word!

The Neighborhood Exchange and Flea Market is an event that always takes place on the third Saturday of every month.

Participation in the exchange is free.

FACEBOOK

Data publikacji: