HISTORIE OSIEDLOWE - co z tą kulturą?

16 grudnia o godzinie 18.00 zapraszamy na debatę w trybie online „Co z tą kulturą?". 

Data wydarzenia:
2021-12-16, godz. 18:00
Bilety:
wstęp wolny


Ze względu na sytuację epidemiczną zdecydowaliśmy się przeprowadzić spotkanie w trybie online. 
Spotkanie będzie transmitowane na profilu Kawiarni Sąsiedzkiej na Facebooku. Chcemy z gośćmi i mieszkańcami, sąsiadami porozmawiać o tym, jak ma się kultura osiedlowa, czym jest, jak powinna się rozwijać, co jej przeszkadza, a co pomaga, czego oczekują mieszkańcy, jakie pomysły mają animatorzy i aktywiści.


Naszymi gościniami i gośćmi będą:

IZABELA DUCHNOWSKAPrzewodnicząca Zarządu Osiedla Nadodrze
Wiceprzewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury
Liderka i Prezeska Stowarzyszenia „Nowe Nadodrze”

Aktywistka kulturalna i osiedlowa, przedsiębiorczyni – prowadzi działalność gospodarczą – Hostel „Hart” (w podwórku przy ul. Rydygiera 25a) i menadżerka kultury – organizuje od wielu lat wydarzenia artystyczne i kulturalne, promuje młodych artystów, zajmuje się głównie sztuką współczesną.

Przede wszystkim jednak aktywistka społeczna i nadodrzańska patriotka. Działa społecznie na rzecz mieszkańców i osiedla od wielu lat.  Zawodowo szefowała wielu wydarzeniom muzycznym i festiwalom, ale wprowadzanie kultury na osiedla jest jej osobistą pasją. Na Nadodrzu w ostatnich latach założyła i do dziś prowadzi jedną z pierwszych we Wrocławiu lodówek społecznych. Zainicjowała i prowadzi „Pchli Targ” na Nadodrzu, organizuje wydarzenia dla osiedla: koncerty, spektakle, operetka na podwórkach. Uważa, że kultura powinna docierać do każdego mieszkańca i rolą dużych instytucji kultury jest współpraca z osiedlami i przeniesienie części działań poza sale koncertowe i wystawiennicze. 

Jest skuteczną liderką projektów WBO, m.in. Zielone Nadodrze czy Równe Chodniki. Zgłasza bieżące remonty placów zabaw, oświetlenia, zabiega o odszczurzanie osiedla. Przez lata walczyła o kontynuację rewitalizacji na Nadodrzu o duże remonty ulic. 
Próbuje namówić miasto na kładkę pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Kurkową, a Kępą Mieszczańską. Walczy o bezpieczeństwo i czystość na osiedlu. 
W celu lepszej komunikacji z mieszkańcami założyła grupy na FB: „Co tam na Nadodrzu” (ok 11.000 osób) i „Co tam na Nadodrzu - ogłoszenia”, prowadzi też profil NoweNadodrze.pl, na którym umieszcza informacje ważne dla mieszkańców. Zainicjowała i wydaje osiedlową gazetę "Na Nadodrzu" w nakładzie 12.000 egz. 

MONIKA GLIŃSKA


Monika Glińska jest związana ze stowarzyszeniem Zmieniaj Zakrzów, którego jest prezeską, Radą Osiedla Psie Pole-Zawidawie oraz Centrum Aktywności Lokalnej na Psim Polu. W przeszłości pracowała zarówno w dużej miejskiej instytucji kultury, jak i w teatrze niezależnym. Inicjuje i koordynuje wiele projektów oraz wydarzeń dla i z udziałem mieszkańców północnej części Wrocławia. Wśród nich są lokalne odsłony festiwalu "Brave Kids pod wrocławskim niebem" oraz festiwalu Cyrkopole (współpraca z CBK Fama), a także inicjatywy realizowane w ramach Mikrograntów: „Śladami rodziny Kornów”, "Skarb zakrzowski - zostań lokalnym odkrywcą" (oba projekty wraz z Anną Dudkiewicz-Krysiak), „Psie Pole na każdy dzień. Stwórzmy razem osiedlowy kalendarz!” czy „Osiedlowy Polegiwacz, czyli… zrelaksuj się na Zakrzowie”. Jest inicjatorką Zakrzowskiej Bibliote(cz)ki Społecznej.

Działanie społeczne, z którego jest szczególnie dumna, to stworzenie wraz z mieszkańcami i Miastem w ramach WBO Parku Jedności na wrocławskim Zakrzowie.

JOANNA KLIMAJoanna Klima kocha swoje osiedle; na Szczepinie stworzyła mieszkańcom przestrzeń do aktywności. W 2016 roku założyła nieformalną grupę SERCE SZCZEPINA, skupiającą osoby, które oddolnie działają na rzecz Osiedla, aktualnie, od 2019 r. prezeska Stowarzyszenia Serce Szczepina. W tym roku Stowarzyszenie otrzymało tytuł „30 Kreatywnych Wrocławia”.

Jako liderka WBO, lubi patrzeć, jak zmienia się jej Szczepin. Autorka projektów: 2016 r. „Serce Szczepina”, 2017 r. „Serce Szczepina dla Juniorów”, 2018 r. „Psi wybieg w Sercu Szczepina” / "Odnówmy mozaikowe kwietniki!", 2019 r. „Serce Szczepina dla każdego”, 2020 r. „Parki kieszonkowe na Szczepinie” / „Górka Szczepińska – reaktywacja!”.
Autorka i koordynatorka projektów Mikrogranty jako osoba fizyczna i NGO, realizowanych z myślą o mieszkańcach Szczepina („Serce Szczepina bije dla mieszkańców”. „Szczepińskie Dzieciaki dokarmiają ptaki”, „Fotobiografia Szczepina”, „Kwiaty na blokowisku”, „Szczepin bez maski – gra miejska”, „Szczypta świata na Szczepinie”).
Rowerzystka miejska marzy o mieście przyjaznym ludziom, działając w Stowarzyszeniu Akcja Miasto.
Radna Osiedla Szczepin kadencji 2017-2021. W aktualnej kadencji Przewodnicząca Zarządu Osiedla.Pracuje jako nauczycielka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. We Wrocławiu. Jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Prywatnie - rodowita wrocławianka, od urodzenia mieszka na Szczepinie, tu wychowuje swoich dwóch synów 25-letniego Kacpra i 12-letniego Stasia. Współzałożycielka amatorskiej grupy teatralnej Trzecia Środa, stworzonej przez dorosłych pasjonatów teatru.
Kocha miasto, spotkania z ludźmi, rower i bloki!

JOANNA SZUMIELAPomysłodawczyni i współzałożycielka Stowarzyszenia Przedmieście Oławskie, radna osiedlowa. W ramach działalności stowarzyszenia szczególnie ważne są dla niej działania promujące aktywność społeczną wśród mieszkańców Przedmieścia Oławskiego, wpływające na estetykę i wizerunek osiedla oraz upowszechniające wiedzę o historii Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem Przedmieścia Oławskiego. Mieszka na Przedmieściu Oławskim od 11 lat.

JOANNA NAWROTJoanna Nawrot przygodę z Radą Osiedla Osobowice-Rędzin zaczęła w 2009 roku. Przez kolejne dwie kadencje była przewodniczącą Rady Osiedla. W połowie trzeciej kadencji objęła funkcje Przewodniczącej Zarządu Osiedla. Obecnie również przewodniczy Zarządowi. Od zawsze mieszka na Osobowicach, niezmiennie zakochana w tym osiedlu, w którym widzi nieodkryty potencjał. Systematycznie dąży do utworzenia rezerwatu na polach irygacyjnych, aktywnie działała w komitetach społecznych ponad osiedlowych jak „Stop budowie spalarni” i „Stop hałasowi we Wrocławiu”. Wice Prezesowa Zarządu Stowarzyszenia Wrocławskie Forum Osiedlowe.

PAWEŁ WIKLIŃSKI

Paweł Wikliński - 40 lat, absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołbin, członek inicjatywy Czas na Ołbin, lider Pakietu dla Ołbina - ołbinskich projektów zgłaszanych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Maż, tata, miłośnik Ołbina, jazdy na rowerze i festiwali muzycznych.

MICHAŁ KWIATKOWSKI


Michał Kwiatkowski – z wykształcenia administratywista (Uniwersytet Wrocławski), praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie postępowania administracyjnego. Ukończył ponadto menedżerskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Legislator, ekspert i autor opracowań z dziedziny jednostek pomocniczych gminy. W kadencjach 2013-2017, 2017-2021 i 2021-2026 pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Od 2017r. nieprzerwanie (wybierany trzykrotnie z rzędu) Prezes Zarządu stowarzyszenia Wrocławskie Forum Osiedlowe. Członek Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego (kadencja 2017-2019) oraz prezydenckiego zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu (kadencja 2019-2021). Propagator idei zdecentralizowanego zarządzania w dużych ośrodkach miejskich oraz wzmocnienia roli jednostek pomocniczych gminy. Współautor koncepcji i założeń reformy ustrojowej Osiedli wdrażanej we Wrocławiu. Spiritus movens zmian. Cichy pracownik winnicy osiedlowej.


Spotkanie prowadzić będzie Olga Szelc
Wydarzenie na Facebooku:
Historie Osiedlowe – co z tą kulturą?
Data publikacji: