OLIMPIADA ZAJAWEK – SKILL OLYMPICS

Zapraszamy Was na wydarzenie jakiego w Polsce jeszcze nie było – Olimpiadę Zajawek, czyli Polish YoYo Nationals, Polish Balisong Nationals i Wrocław Kendama Open.

Data wydarzenia:
2021-11-27, godz. 11:30
Bilety:
10,00 zł (przedsprzedaż)
10,00 zł (w dniu wydarzenia)
Sprzedaż biletów:
Wpisowe na zawody to 30 PLN, koszt wejścia na widownie to 10 PLN.

Wejście na venue i zapisy ruszą o godz. 11.00, a oficjalne rozpoczęcie Olimpiady planujemy na godz. 12:00.

Szczegółowe opisy każdych z trzech zawodów (czasy danych freestyle, skrzynkę mailową do wysyłania muzyki, koszty wpisowego itp.) znajdziecie wkrótce na stronie skillcorp.pl
W skrócie: do dyspozycji mamy dwie sceny. Jedna z nich będzie miejscem PYYN, na które złożą się Eliminacje i Finał, X Division i OPEN.
Druga scena klubu Firlej to miejsce Wrocław Kendama Open i Polish Balisong Nationals.

Mistrzostwa Balisongów odbędą się w formacie obejmującym Eliminacje i Finał w nowym, autorskim systemie sędziowania.
Wrocław Kendama Open również odbywa się na drugiej scenie, a format zawodów to tradycyjny Open,
do którego lista tricków zostanie opublikowana na dwa tygodnie przed Olimpiadą Zajawek.

Wydarzenie na Facebooku.

Na koniec wspomnimy tylko o kwestiach bezpieczeństwa. W związku z COVID-19 prosimy o noszenie maseczek w zamkniętej przestrzeni klubu Firlej. Na tego typu wydarzeniach dużo zabawek przekazywanych jest z rąk do rąk, dlatego zadbamy również o punkty do dezynfekcji dłoni.

--

ENGLISH
We are happy to invite you to an event that Poland hasn’t yet seen – The Skill Olympics. Polish Yoyo Nationals, Polish Balisong Nationals and Wrocław Kendama Open together, during one event.
The event is going to be held on the 27th of November in Wrocław’s Firlej club by Grabiszyńska street. The venue will open at 10:00 and the event is scheduled to start at 11:30.
You will find more detailed description of each of the competitions (such as the length of a freestyle, music mailbox, registration fee, etc.) at skillcorp.pl soon.
To put it shortly: we’ve got two stages at our disposal. One of them is where PYYN consisting of Eliminiations and Final,
X Division and Open is going to happen.
The second stage of the Firlej club is a place for Wrocław Kendama Open and Polish Balisong Nationals.

The Balsiong Nationals are going to be held in a format consisting of Eliminations and Final, all based on a new judging system.
Wrocław Kendama Open is also going to take place on the second stage and it will be a traditional Open. We are going to publish a list of tricks to learn two weeks before the event.

To finish let us just mention safety issues. Due to the COVID-19 pandemic we ask you to wear a mask at all times when in closed space of Firlej club. During such events a lot of toys is passed from hand to hand, and that is why we are going to make sure that special points to disinfect your hands are going to be available at the event.

Facebook
OLIMPIADA ZAJAWEK - SKILL OLYMPICS

Data publikacji: