Konwent Domów Kultury

Konwent domów kultury realizujących program "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne"!

Data wydarzenia:
2018-10-11, godz. 17:00
Bilety:
wstęp wolny
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od kilku lat jest realizatorem programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne". W bieżącym roku również spotkał ich zaszczyt wspierania instytucji kultury, poprzez animatorów, w realizacji inicjatyw lokalnych na podstawie zdiagnozowanych potrzeb lokalnego środowiska.
W ramach programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018" Stowarzyszenie zaplanowało spotkania beneficjentów, podczas trzech konwentów regionalnych. Konwenty mają na celu podnoszenie kompetencji dyrektorów i pracowników instytucji kultury, jak i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w programie.
Firlej wspólnie z organizatorami cieszy się, że będziemy mogli się spotkać i porozmawiać o tym, co zadziało się dzięki programowi w domach kultury i społecznościach lokalnych. Jesteśmy bardzo ciekawi doświadczeń tegorocznych uczestników programu, jak i tych, którzy brali udział w latach poprzednich. 
Program wydarzenia:

10.00 – 10.30

Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10.30

Powitanie, otwarcie konwentu

Robert Chmielewski – dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Firlej
we Wrocławiu

Anna Pasznik –  Narodowe Centrum Kultury

Paweł Kamiński – animator DK+IL

11.00

Od klubu muzycznego do osiedlowego – historia Firleja – Robert Chmielewski, ODA Firlej we Wrocławiu

11.30

DK+ Legnicka Bomba, czyli bajka o pewnym cieście w dużym mieście
i innych kulturalnych historiach 
– dr Justyna Teodorczyk, Legnickie Centrum Kultury

12.20

Przerwa kawowa

12.40

Szczecin - „Mikrogranty prehistoria”. Od czego się zaczęło i co z tego wynikło? - Marek Sztark, animator DK+IL

13.20

Jak wziąć miasto w swoje ręce – na przykładzie wrocławskich Mikrograntów - Anna Bieliz, Aleksandra Stachura, Justyna Kajta – Zespół Mikrograntów

14.00

Poczęstunek

14.30

Instytucja kultury w środowisku lokalnym – jak budować konsensus interesariuszy? – Paweł Kamiński

15.30

Zakończenie konwentu

Szanowni Państwo, 

prosimy o potwierdzenie udziału w konwencie do dnia 5.10.2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU04-VxFs6BGzzgNPeFb82Z_5cWYt8fGi_IR9sWO6vWo83Ag/viewform?usp=sf_link

Data publikacji: