II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej - ONLINE

Serdecznie zapraszamy na 2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej.

Data wydarzenia:
2020-11-05, godz. 11:00
Bilety:
wstęp wolny
Sprzedaż biletów:
https://www.facebook.com/events/1022129524916128
 
Tym razem, z oczywistych powodów, spotykamy się w formie hybrydowej. W praktyce oznacza to dla nas nadawanie transmisji z wałbrzyskiej Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki, a dla Państwa – odbiór na urządzeniach elektronicznych online.
W trakcie wydarzenia podsumujemy tegoroczną edycję programu Bardzo Młoda Kultura, zaprezentujemy wybrane inicjatywy, a także oddamy głos ekspertom.
 
W PROGRAMIE:
11.00 – Otwarcie i wprowadzenie - Robert Chmielewski, Paweł Kamiński
11.15 – Edukacja kulturowa na Dolnym Śląsku w czasie pandemii. Wnioski z badań - dr Tomasz Kasprzak
11.45 – Kulturalny Wałbrzych – edukacja kulturowa wałbrzyszan – Jarosław Buzarewicz
12.00 – Prezentacje wybranych inicjatyw:
Jestem przeciw! - Marzena Niżyńska
Na tyłach kultury - Marianna Ostrowska
#projekt rękodzieło - Justyna Drapała
12.45 – Locus imaginaris: animacja na trudne czasy – dr Kamila Kamińska-Sztark
13.15 – Rola instytucji kultury w małych i średnich miastach - prof. UAM - dr hab. Agata Skórzyńska
13.45 – podsumowanie i zakończenie
 
Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą, edukacją, edukacją kulturalną, w tym artystów, animatorów kultury, nauczycieli i edukatorów.
 
--
 
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu.
W ramach programu, co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. W naborze mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzić będą: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw.
Oprócz wsparcia finansowego inicjatyw na uczestników programu czekać będą warsztaty i szkolenia. W ramach programu odbędą się również spotkania otwarte z animatorami i edukatorami, w których udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany, oraz II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej.
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Jego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.
ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Obecnie partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.
 
Wydarzenie na Facebooku.
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.
Data publikacji: