Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej

Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej będzie służyło m.in. podsumowaniu tegorocznych działań w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk. Oprócz tego będzie okazją do dyskusji na temat roli edukacji kulturowej w regionie i poznania inspirujących przykładów jej wspierania w innych województwach

Data wydarzenia:
2019-11-07, godz. 11:00
Bilety:
wstęp wolny

Wśród gości Forum będą m.in.: Anna Michalak-Pawłowska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej oraz dr Anna Świętochowska, Pełnomocniczka Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Program Forum:

11.00 - Otwarcie i wprowadzenie – Robert Chmielewski, Paweł Kamiński
11.45 - “Z czego jesteśmy dumni. Wnioski z przeprowadzonych działań” – dr Tomasz Kasprzak
12.00 - Prezentacje wybranych inicjatyw
12.45 - przerwa kawowa
13.00 - “Programy Edukacji Kulturalnej w Polsce – dobre praktyki, które warto zakorzenić na Dolnym Śląsku na przykładzie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej” – Anna Michalak-Pawłowska
14.00 - “Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej – alternatywne podejście w realizacji polityki publicznej” – dr Anna Świętochowska
15.00 - lunch
15.45 - “Animacja przez sztukę” – Andrzej Kozłowski
16:30 - zakończenie


Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kulturą, edukacją, edukacją kulturalną i kulturową, w tym artystów, animatorów kultury, nauczycieli i edukatorów.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja tutaj.

Spotkanie odbywa się w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk, którego Operatorem jest Firlej - Ośrodek Działań Artystycznych.

Więcej o projekcie: na stronie oraz na Facebook

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Data publikacji: