"W kontakcie" - projekt w ramach programu Domu Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Okres pandemii to czas utraconych relacji, wydarzeń, aktywności. Chociaż działania online otworzyły nowe drogi, poszukiwania wciąż trwają. Jak działać efektywniej? Jak w czasie pełnym lęku i niepewności spotkać się przy wspólnej kawie? W jaki sposób i na jakie działania otworzyć drzwi Firleja? Jak ponownie obudzić drzemiącą w nas sąsiedzkość?

Pozostać W kontakcie, otwartym na wymianę, dzielenie się spostrzeżeniami, sąsiedzką życzliwość.  Na nowo go zdefiniować i poszukać możliwości na inkubowanie nowych artystycznych rozwiązań!

To działajmy! Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety poniżej: formularz z ankietą tutaj.

Projekt Firleja „W kontakcie” to program w ramach Domu Kultury+ Inicjatywy Lokalne, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Projekt składa się z trzech etapów:

- sporządzenie, przeprowadzenie i opracowanie diagnozy lokalnej

- ogłoszenie konkursu na pomysły sąsiedzkie w oparciu o wyniki diagnozy

- realizacja wybranych pomysłów przy wsparciu Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”

„W kontakcie” to druga już edycja projektu realizowana w ramach wsparcia Narodowego Centrum Kultury. Pierwsze działania „Firlej zaprasza” w 2017 r. miały na celu zaangażowanie Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” w kulturalne życie społeczności lokalnej. Odkryliśmy wtedy potencjał społeczny, którego efektem stała się Kawiarnia Sąsiedzka jako projekt Firleja, w swej formie zbliżony do Centrum Aktywności Lokalnej.

Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne to wieloletni program, który wspiera nowatorskie działania animacyjne opracowywane na podstawie przeprowadzonej wcześniej  diagnozy. Jego głównym celem jest ukierunkowanie instytucji na tworzenie stałych relacji z lokalną społecznością oraz odkrywanie talentów, zasobów i potencjałów. Wszystko to na rzecz współtworzenia projektów kulturalno – artystycznych dedykowanych społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.

Co chcemy wspólnie uzyskać?

Otworzyć się na nowe grupy odbiorców, poznać lokalną młodzież, współtworzyć działania artystyczne z osobami z niepełnosprawnościami. Tworzyć działania włączające, inicjować i angażować się w życie lokalnej społeczności, a także poznawać i rozwijać potencjał społeczno – kulturalny lokalnych artystów. Chcemy znaleźć nowe pomysły na animacje i zaangażowanie odbiorców. Efektywniej korzystać z wiedzy i doświadczenia lokalnych organizacji i instytucji, włączać się w różnego typu aktywności na osiedlach, wspierać lokalną społeczność w ich organizacji a także działać wspólnie na zasadach długofalowej współpracy. Chcemy ponownie zainwestować w projekt społeczny Kawiarni Sąsiedzkiej, rozwijając w niej muzycznego ducha Firleja.

Czym jest Kawiarnia Sąsiedzka?

Kawiarnia Sąsiedzka to projekt Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”, który powstał w 2017 roku w ramach programu Dom Kultury+, która ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, będąc przestrzenią dostępną dla inicjatyw społecznych oraz kulturowych. Kawiarnia Sąsiedzka stała przyjaznym miejscem o kameralnym, kawiarnianym charakterze do spędzania czasu, czytania książek, rozmów, jednocześnie organizując: gry, warsztaty, wystawy i kluby dyskusyjne oraz oferując miejsce na zrealizowanie własnych inicjatyw. Tworzy atmosferę komfortową dla wszystkich, pozwalającą na współpracę pomiędzy lokalną społecznością, a ośrodkiem. Kawiarnia to, również komfortowe miejsce dla osób, których językiem ojczystym jest ukraiński lub rosyjski. Malutka przestrzeń wychodzi również na zewnątrz przygotowując pchli targ, Dni Sąsiedzkie oraz Pikniki Sąsiedzkie. Obecnie, ze względu na pandemię COVID-19, Kawiarnia Sąsiedzka funkcjonuje w trybie online, aby wciąż oferować społeczności lokalnej warsztaty i spotkania w Internecie, w ramach których Sąsiedzi mogą wspólnie spędzić czas, pomimo zamknięcia we własnym zaciszu domowym.

Więcej o programie Kawiarni Sąsiedzkiej możesz przeczytać tutaj.

--
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021"