Firlej operatorem regionalnym Bardzo Młodej Kultury na lata 2019-2021!

Версія українська внизу

Kontakt:
Paweł Kamiński (koordynator programu) - tel. 603803614

Strona "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk" na Facebooku


Dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury wesprzemy inicjatywy lokalne z zakresu edukacji kulturowej na terenie województwa. Wartość całego projektu to blisko pół miliona złotych! Tegoroczny nabór zakończył się 10 lipca - otrzymaliśmy 27 inicjatyw. Najwięcej głosów jurorów zdobyły następujące wnioski:

Natalia Ługiewicz "Po trzecim dzwonku"

Karolina Jefmańska, "Sztuka Natury- zespolenie"

Róża Szerement "Kultura Cyfrowa"

Michał Rocznik "Murale"

Ewelina Szopa „Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne...”

Ewa Małkiewicz "TworzyMY bajkę"

Justyna Pietroń "Tablice"

Bożena Wiecha-Grzech "Czarno to widzę"

Gratulujemy autorom!

"Bardzo Młoda Kultura” to inicjatywa Narodowego Centrum Kultury. Jej celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej poprzez pobudzanie i wykorzystywanie edukacyjnego potencjału kultury. Podejmowane działania wspierają kształtowanie cenionych społecznie umiejętności i postaw (m.in. kreatywność, innowacyjność, nastawienie na współpracę, zaufanie, kompetencje medialne oraz komunikacyjne).

Cieszę się, że niewielki, ale bardzo twórczy i dynamiczny zespół Firleja został obdarzony zaufaniem Bardzo Młodej Kultury. Wybór Firleja wyjątkowo trafnie koresponduje ze zmianami w naszym ośrodku. Przechodzimy ewolucję od klubu muzycznego do ośrodka działań lokalnych. Marzę o tym, by Firlej nauczył się edukacji kulturalnej tak dobrze, by w przyszłości móc prowadzić podobne przedsięwzięcia w naszym najbliższym otoczeniu - mówi Robert Chmielewski, dyrektor Firleja.

Zapraszamy do zapoznania się z: regulaminem naboru, formularzem zgłoszeniowym (wersja pdf do obejrzenia tutaj), regulaminem programu, a także informacją dot. przetwarzania danych osobowych.

 

[UKR]

Firlej є регіональним координаторем програму Bardzo Młoda Kultura в 2019-2021 роках. Завдяки гранту, отриманому від Національного центру культури, ми будемо підтримувати місцеві ініціативи у сфері культурної освіти на терені воєводства. Вартість всього проекту становить майже півмільйона злотих! Цьогорічний набір завершився 10 липня - ми отримали 27 ініціатив. Дякуємо їхнім авторам і запрошуємо слідкувати в подальшому на цій сторінці. Ми будемо інформувати вас про наступні етапи програму в тим року!\

Bardzo Młoda Kultura - ініціатива Національного центру культури, яка має ціль посилити роль культурної освіти за допомогою стимулювання і використання освітнього потенціалу культури. Проведені заходи підтримують формування соціально цінних знань і навичок (включаючи креативність, інноваційність, фокусування на співпрацю, довіру, медіазнавство та комунікаційна компетенція).

Я радий, що невелика, але дуже творча і динамічна команда Firleja була наділена довірою Bardzo Młodej Kultury. Вибір Firleja особливо добре відповідає змінам у нашому центрі. Ми еволюціонуємо від музичного клубу до центру локальної активності. Я мрію про те, щоб Firlej навчився культурної освіти настільки добре, щоб в майбутньому ми могли проводити подібні проекти в нашому найближчому оточенні, - говорить Роберт Хмелевський, директор Firlejа.

Partnerzy programu:
Patronat medialny:

Zadanie realizowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.