Firlej operatorem regionalnym Bardzo Młodej Kultury na lata 2019-2021!

Версія українська внизу

Bardzo Młoda Kultura – nabór inicjatyw w 2020 r.

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, jako operator programu Bardzo Młoda Kultury 2019-2021 – Dolny Śląsk, ogłasza nabór inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej. Najlepsze inicjatywy mogą liczyć na wsparcie w kwocie 10 tys. zł.

W ramach programu na wsparcie mogą liczyć inicjatywy tworzone wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz kadry oświatowej, rodziców i opiekunów. Pomysły muszą się wyróżniać oryginalnością, wysokim potencjałem kulturotwórczym i edukacyjnym, mieć lokalny i oddolny charakter, a także angażować lokalną społeczność i partnerów.  

Inicjatywy mogą zgłaszać 3-osobowe zespoły, w skład których wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu sektora kultury i sektora edukacji. Pożądanymi członkami tych zespołów są również przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalni społecznicy.

Zgłoszenia inicjatywy dokonuje lider zespołu za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie firlej.wroc.pl

Laureaci i zwycięskie inicjatywy programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk (edycja 2020): wyniki naboru.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i sposobu realizacji programu w związku z epidemią COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności instytucji kultury.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie programu oraz prezentacji.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: formularz.

Wzór formularza zgłoszeniowego w formacie pdf: wzór formularza.

Kontakt:
Paweł Kamiński (koordynator programu) - tel. 603803614

Strona "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk" na Facebooku

***

Webinarium BMK #2 (15.06, g. 17:00)
Spotkanie informacyjne - online - dotyczące programu Bardzo Młoda Kultura - Dolny Ślask 2019-2021

Webinarium BMK#1 (14.05, g. 17.00)

Warsztaty z Tomaszem Jakubem Sysło (22.10, g. 10:00)

Warsztaty z Markiem Sztarkiem (29.10, g. 10:00)

***

O programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2020 – Dolny Śląsk

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu.

W ramach programu, co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. W naborze mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzić będą: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw.

Oprócz wsparcia finansowego inicjatyw na uczestników programu czekać będą warsztaty i szkolenia. W ramach programu odbędą się również spotkania otwarte z animatorami i edukatorami, w których udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany, oraz II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Jego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Obecnie partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.

Cieszę się, że niewielki, ale bardzo twórczy i dynamiczny zespół Firleja został obdarzony zaufaniem Bardzo Młodej Kultury. Wybór Firleja wyjątkowo trafnie koresponduje ze zmianami w naszym ośrodku. Przechodzimy ewolucję od klubu muzycznego do ośrodka działań lokalnych. Marzę o tym, by Firlej nauczył się edukacji kulturalnej tak dobrze, by w przyszłości móc prowadzić podobne przedsięwzięcia w naszym najbliższym otoczeniu - mówi Robert Chmielewski, dyrektor Firleja.

Bardzo Młoda Kultura - Dolny Śląsk – podsumowanie działań w 2019 r.

 

[UKR]

Firlej є регіональним координаторем програму Bardzo Młoda Kultura в 2019-2021 роках. Завдяки гранту, отриманому від Національного центру культури, ми будемо підтримувати місцеві ініціативи у сфері культурної освіти на терені воєводства. Вартість всього проекту становить майже півмільйона злотих!

З ініціативами можуть звертатися триособове групи, до складу яких повинні входити щонайменше по одному представнику з сектору культури і освіти. Бажаними членами таких груп можуть бути представники неурядових організацій, неформальних груп та місцеві громадські активісти.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021-Dolny Śląsk - ініціатива Національного центру культури, яка має ціль посилити роль культурної освіти за допомогою стимулювання і використання освітнього потенціалу культури. Проведені заходи підтримують формування соціально цінних знань і навичок (включаючи креативність, інноваційність, фокусування на співпрацю, довіру, медіазнавство та комунікаційна компетенція).

Заявки приймаються через електронну форму, доступну на сайті firlej.wroc.pl. Заявки групи здійснюється керівником групи. Одна людина може надіслати лише одну заявку. Заявки мають бути надіслані до 30 червня 2020 року до години 23:59. Результати набору настануть до 20 липня.

Оператор залишає за собою право змінити дати та спосіб реалізації програми у зв’язку з епідемією COVID-19 та пов'язаними з цим обмеженнями в роботі закладів культури.

Я радий, що невелика, але дуже творча і динамічна команда Firleja була наділена довірою Bardzo Młodej Kultury. Вибір Firleja особливо добре відповідає змінам у нашому центрі. Ми еволюціонуємо від музичного клубу до центру локальної активності. Я мрію про те, щоб Firlej навчився культурної освіти настільки добре, щоб в майбутньому ми могли проводити подібні проекти в нашому найближчому оточенні, - говорить Роберт Хмелевський, директор Firlejа.

Partnerzy programu:
Patronat medialny:

Zadanie realizowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.