Edukacja i kultura - działamy razem!

Версія українська внизу

 

Diagnoza wojewódzka w ramach programu
Bardzo Młoda Kultura na rok 2021

Zachęcamy do przeczytania dokumentu zawierającego wytyczne i rekomendacje dla regionalnych Operatorów programu Bardzo Młoda Kultura w zakresie realizacji i podsumowania diagnozy w 2021 r. Jednym z zaleceń ewaluacji ex-ante Programu było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań dzieci oraz młodzieży związanych z szeroko rozumianą sferą kultury. Początkowo planowano realizację diagnozy poświęconej perspektywie dzieci i młodzieży w 2020 r., ale ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa realizację przesunięto na 2021 r.

Dokument dostępny jest TUTAJ


Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk zakończony.

Trzyletni program edukacji kulturowej Bardzo Młoda Kultura dobiegł końca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację inicjatyw, budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawę środowisk, w których żyjemy i pracujemy. Przez ostatnie kilka lat zdobyliśmy doświadczenie, które z pewnością przełoży się na kolejne udane przedsięwzięcia. To dzięki Wam udało nam się zbudować sieć, nie tylko partnerów, ale przede wszystkim dobrych znajomych i przyjaciół. Wierzymy, że z takim potencjałem możemy znacznie więcej. Do zobaczenia w pracy!

Cieszę się, że niewielki, ale bardzo twórczy i dynamiczny zespół Firleja został obdarzony zaufaniem Bardzo Młodej Kultury. Wybór Firleja wyjątkowo trafnie koresponduje ze zmianami w naszym ośrodku. Przechodzimy ewolucję od klubu muzycznego do ośrodka działań lokalnych. Marzę o tym, by Firlej nauczył się edukacji kulturalnej tak dobrze, by w przyszłości móc prowadzić podobne przedsięwzięcia w naszym najbliższym otoczeniu - mówi Robert Chmielewski, dyrektor Firleja.

Strona BMK na Facebooku
Archwium wydarzeń 

Za nami kolejne 8 inicjatw, które realnie wpłynęły na lokalne społeczności w miastach i gminach: Bierutów, Bolków, Wołów, Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Kobierzyce. Z częścią ekip mieliśmy okazję spotkać się 4 listopada 2021 podczas trzeciego już Dolnośląskiego Forum Edukacji Kulturowej, gdzie nie tylko podsumowaliśmy nasz program, ale także poznaliśmy bliżej kulturotwórcze działania z Polski. Zobaczcie i posłuchajcie.

3. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej
Legnica, 4.11.2021

Poznaj zwycięskie inicjatywy roku 2021
W krótkich filmach (playlista) poznasz tegorocznych przedstawicieli projektów opowiadających o swoich inicjatywach. 

  1. Terra Incognita (Wałbrzych)
  2. Ruch miejski - zin artystyczny (Wołów)
  3. Naprzeciw Sztuce (Legnica)
  4. Jeans 2 życie - sztuka kreacji (Kobierzyce)
  5. Projekt Maszyna (Legnica)
  6. Zwierzodwór (Wrocław) 
  7. Historie Zaplątane (Bierutów)
  8. Od-Zapomniane (Bolków)

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. W ramach programu, co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej.

W naborze wyłaniane zostają grupy, w skład których powinni wchodzić: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymują wsparcie w kwocie 10.000 zł. W roku 2021, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzymało 8 zespołów.

Zgłaszane inicjatywy kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, powinny też angażować rodziców, a także inne grupy odbiorców. W ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę m.in. takie kryteria jak: oryginalność, potencjał kulturotwórczy i edukacyjny inicjatywy, jej lokalność i oddolność oraz zgodność z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. 

O programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Jego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.

2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej (Wałbrzych)

Bardzo Młoda Kultura - Dolny Śląsk – podsumowanie działań w 2019 r.

 

[UKR]

Firlej є регіональним координаторем програму Bardzo Młoda Kultura в 2019-2021 роках. Завдяки гранту, отриманому від Національного центру культури, ми будемо підтримувати місцеві ініціативи у сфері культурної освіти на терені воєводства. Вартість всього проекту становить майже півмільйона злотих!

З ініціативами можуть звертатися триособове групи, до складу яких повинні входити щонайменше по одному представнику з сектору культури і освіти. Бажаними членами таких груп можуть бути представники неурядових організацій, неформальних груп та місцеві громадські активісти.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021-Dolny Śląsk - ініціатива Національного центру культури, яка має ціль посилити роль культурної освіти за допомогою стимулювання і використання освітнього потенціалу культури. Проведені заходи підтримують формування соціально цінних знань і навичок (включаючи креативність, інноваційність, фокусування на співпрацю, довіру, медіазнавство та комунікаційна компетенція).

Заявки приймаються через електронну форму, доступну на сайті firlej.wroc.pl. Заявки групи здійснюється керівником групи. Одна людина може надіслати лише одну заявку. Заявки мають бути надіслані до 30 червня 2020 року до години 23:59. Результати набору настануть до 20 липня.

Оператор залишає за собою право змінити дати та спосіб реалізації програми у зв’язку з епідемією COVID-19 та пов'язаними з цим обмеженнями в роботі закладів культури.

Я радий, що невелика, але дуже творча і динамічна команда Firleja була наділена довірою Bardzo Młodej Kultury. Вибір Firleja особливо добре відповідає змінам у нашому центрі. Ми еволюціонуємо від музичного клубу до центру локальної активності. Я мрію про те, щоб Firlej навчився культурної освіти настільки добре, щоб в майбутньому ми могли проводити подібні проекти в нашому найближчому оточенні, - говорить Роберт Хмелевський, директор Firlejа.

 

          

Zadanie realizowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura 2019-2021