Tegoroczne inicjatywy wybrane! Działamy!

Версія українська внизу

Firlej operatorem regionalnym Bardzo Młodej Kultury na lata 2019-2021!

[data aktualizacji: 6.05.2021]

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. W ramach programu, co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej.

W naborze wyłaniane zostają grupy, w skład których powinni wchodzić: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 zespołów.

Zgłaszane inicjatywy kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, powinny też angażować rodziców, a także inne grupy odbiorców. W ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę m.in. takie kryteria jak: oryginalność, potencjał kulturotwórczy i edukacyjny inicjatywy, jej lokalność i oddolność oraz zgodność z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. 

W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy oczekują od autorów inicjatyw pomysłów na ich realizację w sytuacji utrzymania lub wprowadzenia nowych ograniczeń w działalności instytucji kultury oraz placówek oświatowych.

AKTUALNOŚCI

Poznaj zwycięskie ekipy. W krótkich filmach (playlista) poznasz tegorocznych przedstawicieli projektów opowiadających o swoich inicjatywach. 

FORMALNOŚCI

PRZEWODNIK

  • [video / webinar] Jak zgłosić inicjatywę w programie BMK (z dnia 22.04.2021)
  • [prezentacja] Najważniejsze założenia, kluczowe elementy, wydarzenia, jak zgłosić inicjatywę, warunki formalne, realizacja, kryteria, jak wypełnić wniosek, finansowanie, budżet, zobowiązania itp. 

KONTAKT

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i sposobu realizacji programu w związku z epidemią COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności instytucji kultury.

 

O programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Jego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.

2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej (Wałbrzych)

Bardzo Młoda Kultura - Dolny Śląsk – podsumowanie działań w 2019 r.

Cieszę się, że niewielki, ale bardzo twórczy i dynamiczny zespół Firleja został obdarzony zaufaniem Bardzo Młodej Kultury. Wybór Firleja wyjątkowo trafnie koresponduje ze zmianami w naszym ośrodku. Przechodzimy ewolucję od klubu muzycznego do ośrodka działań lokalnych. Marzę o tym, by Firlej nauczył się edukacji kulturalnej tak dobrze, by w przyszłości móc prowadzić podobne przedsięwzięcia w naszym najbliższym otoczeniu - mówi Robert Chmielewski, dyrektor Firleja.

 

[UKR]

Firlej є регіональним координаторем програму Bardzo Młoda Kultura в 2019-2021 роках. Завдяки гранту, отриманому від Національного центру культури, ми будемо підтримувати місцеві ініціативи у сфері культурної освіти на терені воєводства. Вартість всього проекту становить майже півмільйона злотих!

З ініціативами можуть звертатися триособове групи, до складу яких повинні входити щонайменше по одному представнику з сектору культури і освіти. Бажаними членами таких груп можуть бути представники неурядових організацій, неформальних груп та місцеві громадські активісти.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021-Dolny Śląsk - ініціатива Національного центру культури, яка має ціль посилити роль культурної освіти за допомогою стимулювання і використання освітнього потенціалу культури. Проведені заходи підтримують формування соціально цінних знань і навичок (включаючи креативність, інноваційність, фокусування на співпрацю, довіру, медіазнавство та комунікаційна компетенція).

Заявки приймаються через електронну форму, доступну на сайті firlej.wroc.pl. Заявки групи здійснюється керівником групи. Одна людина може надіслати лише одну заявку. Заявки мають бути надіслані до 30 червня 2020 року до години 23:59. Результати набору настануть до 20 липня.

Оператор залишає за собою право змінити дати та спосіб реалізації програми у зв’язку з епідемією COVID-19 та пов'язаними з цим обмеженнями в роботі закладів культури.

Я радий, що невелика, але дуже творча і динамічна команда Firleja була наділена довірою Bardzo Młodej Kultury. Вибір Firleja особливо добре відповідає змінам у нашому центрі. Ми еволюціонуємо від музичного клубу до центру локальної активності. Я мрію про те, щоб Firlej навчився культурної освіти настільки добре, щоб в майбутньому ми могли проводити подібні проекти в нашому найближчому оточенні, - говорить Роберт Хмелевський, директор Firlejа.

 

          

Zadanie realizowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura 2019-2021