Webinarium BMK

W czwartek 14 maja o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne (online) dotyczące programu Bardzo Młoda Kultura - Dolny Śląsk 2019-2021.

W trakcie webinarium będzie można się dowiedzieć m.in.:

- Czym jest program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk oraz jakie są jego cele, główne założenia i kluczowe elementy?
- Jak będzie przebiegała realizacja programu w 2020 roku?
- Jak zdobyć 10.000 zł na wsparcie inicjatywy z zakresu edukacji kulturowej?
- Jakie inicjatywy chcemy wspierać?
- Kto może zgłosić inicjatywę?
- Jak zgłosić inicjatywę?

Udział w webinarium jest bezpłatny, a transmisja będzie dostępna w wydarzeniu na facebooku, w zakładce "dyskusja". Osoby zainteresowane prosimy o kliknięcie "wezmę udział". Link do wydarzenia: Paweł Kamiński o programie BMK i wsparciu inicjatyw - webinarium.
***
Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” rozpoczął realizację tegorocznej edycji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, w ramach którego będzie wspierał finansowo lokalne inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej.

W ramach programu, co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej. W naborze mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzić będą: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw. Oprócz wsparcia finansowego inicjatyw na uczestników programu czekać będą warsztaty i szkolenia. W ramach programu odbędą się również spotkania otwarte z animatorami i edukatorami, w których udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany, oraz II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej.

Zgłoszenia inicjatyw przyjmowane są do 30 czerwca 2020, godz. 23.59. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 20 lipca 2020.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie operatora: www.firlej.wroc.pl

Uwaga! Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i sposobu realizacji programu w związku z epidemią COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności instytucji kultury.
 
Wpis w kategorii: Aktualności