Warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura

Ładnie się opakuj, by dobrze się sprzedać – warsztaty z Tomaszem Jakubem Sysło

Są to kolejne warsztaty realizowane w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk. Już 22 października o godz. 10:00 spotkanie w OPT poprowadzi Tomasz Jakub Sysło - artysta, biegle poruszający się w świecie mediów społecznościowych, tworzący strategie komunikacji dla firm, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych.

Podczas 4-godzinnych warsztatów "Tfurca" odpowie m.in. na pytania:

- co i jak czynić w mediach społecznościowych, by być zauważonym?
- na jakich kanałach komunikować?
- blog? vlog? podcast?
- czy muszę być na tiktoku?

TOMASZ JAKUB SYSŁO – artysta plastyk, grafik, malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, influencer, społecznik, specjalista mediów społecznościowych.

Awanturnik, kamikadze, rycerz.

Rozpoznawalny ze względu na swój znak – charakterystyczną kreskę i postać komiksowego #tfurca, którą wykorzystuje do tworzenia obrazkowych historii z pozytywnym przekazem. Społecznie wrażliwy z wyjątkowym zmysłem obserwatora. Kreator dobrej energii, siłacz w walce o słabszych, swoimi artystycznymi wcieleniami zaznaczył się na mapie Wrocławia niczym bohater komiksowy walczący o innych poprzez walkę o siebie.
tsyart.wordpress.com

Udział w warsztaty jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona!
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/gqWCoDyLmuFojkKY6

 

 

Społeczność = Publiczność. Sposoby na inicjowanie i utrzymywanie wspólnoty na podstawie doświadczeń z metodą Nowa Kultura – warsztaty z Markiem Sztarkiem

29 października o godz. 10:00 spotkanie w OPT poprowadzi Mark Sztark.

CEL SZKOLENIA

Inspiracja i motywacja uczestników szkolenia do innego podejścia pracy w kulturze, opartego na diagnozie społecznej, zakładającego zaplanowaną zmianę społeczną, wykraczającego poza obiekt instytucji kultury i przekraczającego granicę gminy.

Zapoznanie uczestników z wiedzą na temat animacyjnych narzędzi diagnozy społecznej możliwych do zastosowania w kulturze, rozwoju widowni (audience development), planowania strategicznego, zarządzania cyklem projektu, alternatywnych sposobów finansowania animacji kultury, wykorzystania mediów społecznościowych oraz telefonii mobilnej.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Od diagnozy do zmiany społecznej
Omówienie metody pracy animacyjnej opartej na cyklu: od przyczyn do rezultatu. Jak przeprowadzić diagnozę społeczną? Czym są i do czego mogą się przydać unikalne kompetencje kulturowe? Jak obserwować otoczenie i skutecznie wyciągać wnioski?

Planowanie pracy w kulturze
Podejście strategiczne. Jak przygotować strategię działania metodą partycypacyjną? Jak planować zmianę społeczną?

Metody animacyjne
Przedstawienie różnych metod animacyjnych przygotowujących lokalną społeczność do żywego uczestnictwa w kulturze.

Finansowanie animacji kultury
Fundraising, sponsoring, crowdfunding. Model włączania interesariuszy kultury do finansowania działań animacyjnych.

Rozwój publiczności
Jak zbudować wierną, kilkusetosobową publiczność, gotową do poświęcenia czasu i pieniędzy w zamian, za możliwość żywego uczestnictwa w kulturze?

Logistyka i produkcja wydarzenia
Najczęściej popełniane błędy organizacyjne oraz przykłady i sposoby jak ich się ustrzec. Nowe podejście logistyczne.

MAREK SZTARK niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007 oraz 2018, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków.

Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej „miody drahimskie” i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej „Nowa Kultura”.

Dyrektor programowy NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Od 2017 jest dyrektorem Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. Mieszka we Wrocławiu, pracuje w Strefie Kultury Wrocław.

Udział w warsztaty jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona!
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/DM4uV1wQefWpxcoi6

 
_______________________________________________________________________


Warsztaty odbywają się w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk, którego operatorem regionalnym jest ODA Firlej. Ośrodek Postaw Twórczych jest partnerem programu.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk na Facebooku.

Wpis w kategorii: Aktualności