W kontakcie

Rozpoczęcie przygotowań do projektu "W kontakcie" realizowanego w ramach Programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2021 Narodowego Centrum Kultury.

Jak pisaliśmy w zwycięskim wniosku Firleja: „W KONTAKCIE” to projekt działania wewnątrz lokalnej wspólnoty sąsiadów, diagnozujący potrzeby mieszkańców i na jej podstawie programujący konkretne kroki w celu aktywizacji jednostek i grup". Jesteśmy już po kolejnych rozmowach online, zoom daje wiele możliwości! Niebawem spotykamy się na żywo. ???? Poznajcie kilka osób z naszego zespołu DK+:
Natalia Gołubowska - na co dzień prowadząca Otwarty Zakład Artystyczny. Absolwentka ASP we Wrocławiu. Ukończyła Mediację Sztuki oraz Wzornictwo w Szkle. Jest krytykiem sztuki. „W swojej pracy bazuję na estetyce relacyjnej -mówi Natalia- Sztuka społeczna jest dla mnie ważnym narzędziem animacyjnym opieram na niej proces, doświadczanie, dialog, szacunek, wzajemne poznanie, obserwację i integrację” . Jest także stypendystką Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS oraz Finalistką Stypendium Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Była nominowana do nagrody "BO wARTo" w kategorii najlepszy animator kultury.
Tomasz Waleczko – psycholog, trener, ewaluator. Ukończył Szkołę Trenerów i Doradców Personalnych Elżbiety Soltys. Współpracuje jako trener z Pracownią Psychologiczną Elżbiety Sołtys. Główny obszar działalności to szkolenia dla biznesu z zakresu umiejętności interpersonalnych. Prowadzi treningi interpersonalne, zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi. Prowadzi także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Prowadzi Instytut Witelon zajmujący się ewaluacją programów szkoleniowych i społecznych.
Maciej Zygmunt- Kierownik kreatywny Obserwatorium Kultury w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Badacz społeczny, ewaluator i konsultant samorządowych polityk publicznych, organizator ogólnopolskich i regionalnych programów badawczych i rozwojowych, w tym edukacyjnych. Autor diagnoz lokalnego potencjału kulturotwórczego w ogólnopolskim Programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne”, koordynator programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018” w województwie śląskim.
Robert Chmielewski - Dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”, menadżer kultury, aktor, dziennikarz i wykładowca. Dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych" Firlej", Absolwent socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dyplom 1993) oraz Podyplomowych Studiów z zakresu zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dyplom 2007) i Akademii Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (dyplom 2014).

--

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

Wpis w kategorii: Aktualności