Uczestnicy programu Bardzo Młoda Kultura

Za działaniami związanymi z inicjatywami BMK na Dolnym Śląsku stoją konkretni ludzie, którzy angażują innych, w bardzo konkretnym celu. O samych projektach było już trochę informacji i w najbliższym czasie jeszcze sporo przybędzie, ale czas najwyższy przedstawić osoby, bez których tych działań po prostu by nie było. Poniżej znajdziecie wykaz miejscowości i nazwy projektów, a także członków zespołów, z których część możecie poznać na fotografiach. Przy najbliższej okazji przybijcie z nimi piątkę. To właśnie oni czynią dobro.
 
1. BIERUTÓW - Lokalne Opowieści w Kulturze Nowych Mediów (Konrad Galicki, Alicja Krasny, Adam Marcinkiewicz, Grzegorz Zmarzły)
2. JELCZ-LASKOWICE - Jestem przeciw! (Marzena Niżyńska, Renata Leśkiewicz, Anna Kowal-Goliszek)
3. JUGÓW - Co lepiej porywa: UFO, czy film? Warsztaty dla dzieci: od scenariusza do ekranu filmowego (Joanna Kołodziejczyk, Michał Dawidowicz, Dagmara Przewłocka)
4. BOLKÓW - GRAtka (Marlena Gołdyn, Katarzyna Doszczak-Fuławka, Wioletta Drewniak)
5. KOBIERZYCE - Bzz..edukacja poprzez sztukę i zabawę (Wioletta Rumian, Maria Bokun, Maria Katarzyna Jagiełło, Marcin Jagiełło)
6. LEGNICA - Fahrenheit 451 - interdyscyplinarne warsztaty z nauki czytania (Małgorzata Dancewicz, Tomasz Dziurzyński, Krzysztof Pawlik, Justyna Teodorczyk)
7. MYSŁAKOWICE - Na tyłach kultury (Marianna Ostrowska, Magdalena Król, Helena Nawrot, Marta Weinke)
8. WAŁBRZYCH - # Projekt rękodzieło (Justyna Drapała, Kamila Kołodziejczyk, Beata Łukiewicz, Urszula Nowicka)
 
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk na facebooku.
 
***
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu.

Celem strategicznym Bardzo Młodej Kultury (BMK) jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Obecnie partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.
Wpis w kategorii: Aktualności