Strategia dostępności Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej"

Strategia dostosowania Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” do potrzeb odbiorców ze szczególnymi potrzebami opracowana we współpracy z zespołem Firleja w 2021 roku.

Firlej stara się wdrożyć dostępność w swoją działalność, zaczynając od budowania niniejszej strategii, a jednocześnie planując realizację jej założeń w dalszym funkcjonowaniu ośrodka. Poczynione i planowane działania na 2021 i 2022 rok stają się podstawą procesu, dzięki któremu dostępność na stałe zagości w myśleniu o programie i działaniach podejmowanych przez Firlej.

Ze Strategią dostępności Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej" można się zapoznać na stronie BIP: http://bip.firlej.wroc.pl/organizacja-osrodka
Strategia dostępności ODA "Firlej"

Wpis w kategorii: Aktualności