Spotkania autorskie Kawiarni Sąsiedzkiej

W czwartek, 17 czerwca 2021 roku mieliśmy przyjemność gościć Panie: Agnieszkę Dubaniowską, mieszkankę Przedmieścia Oławskiego od 1945 roku oraz pomysłodawczynię albumu "Moje Przedmieście wczoraj i dziś" oraz Joannę Szumielę, Prezeskę Stowarzyszenie Przedmieście Oławskie, które było wydawcą tej przepięknej, bogatej w zdjęcia archiwalne mieszkańców publikacji.

W półtorej godziny odbyliśmy podróż przez powojenne osiedle Przedmieście Oławskie, zajrzeliśmy w podwórka, podziwialiśmy kamienice, zakłady rzemieślnicze, niestety nieistniejące już kąpielisko, wszystkie urokliwe zakątki i aktywność oraz miłość mieszkańców do ich "miejsca na Ziemi". To spotkanie pokazało, jak wiele jest jeszcze do odkrycia w osiedliowych historiach, jak bardzo są one inspirujące i ciekawe. Ilu jest na osiedlach aktywnych pasjonatów, miłośników i rodzinnych archiwistów, ile skarbów można odkryć w szafach, szafkach i albumach ze zdjęciami. A w Firlej i Kawiarnia Sąsiedzka jesteśmy wyczuleni i uważni, jeśli chodzi o kulturę i historię osiedlową. Dziękujemy też publiczności, która zdecydowała się przybyć pomimo upału, a także jesteśmy wdzięczni za ożywioną dyskusję na temat osiedla Przedmieście Oławskie i jego historii. Spotkanie prowadziła Olga Szelc. Dziękujemy i zapraszamy! Zaglądajcie do nas, bo szykujemy dla Was kolejne ciekawe wydarzenia!

Foto: materiały własne.

Wpis w kategorii: Aktualności