Sąsiedzi - czwarta edycja

4 rok z rzędu rusza kolejna edycja projektu Sąsiedzi, w ramach którego organizowany jest mikro-festiwal polskiej muzyki improwizowanej w Czechach, Ukrainie, na Węgrzech, Słowacji. Sąsiedzi 2021 przełamują muzyczne stereotypy i służą wymianie poglądów na sztukę improwizacji. W tym roku wystąpią wybitni przedstawiciele sceny muzyki improwizowanej i jazzowej: Mikołaj Trzaska, Balázs Pandi, Mark Tokar, Paweł Szamburski, Petr Vrba, Kuba Więcek i zespół Błoto. Organizatorzy wrocławski Firlej od lat dbają o "dobrosąsiedzkie stosunki" gdzie przyjaźń i dobra muzyka to podstawa.

Więcej o muzykach można przeczytać na stronie Firleja.

Pierwszy koncert odbędzie się już 08.07.2021 w Boskovicach (CZ), na czeskiej scenie wystąpi międzynarodowy kwartet, złożony z wybitnych postaci sceny improwizowanej, w składzie: Mikołaj Trzaska, Mark Tokar, Petr Vrba i Balázs Pandi.

Link do festiwalu:  https://www.boskovice-festival.cz/en

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty".

[ENG]

The Neighbours project is launched for the 4 th year in a row, within which we’re organizing a micro-festival of polish improvised music in: the Czech Republic, Ukraine, Hungary and Slovakia. Neighbours 2021 are breaking musical stereotypes and serve to exchange views on the art of improvisation and jazz: Mikołaj Trzaska, Balázs Pandi, Mark Tokar, Paweł Szamburski, Petr Vrba, Kuba Więcek and the band Błoto. The organizers, Firlej from Wrocław, for years have been caring about good neigbourly relations, where friendship and good music are the basis.

You can read more about the musicians on our website.

The first concert will be held on 08.07.2021 in Boskovice (CZ), an international quartet formed by great members of the improvised scene: Mikołaj Trzaska, Mark Tokar, Petr Vrba i Balázs Pandi will perform on the Czech scene.

Link to official website of the festival:  https://www.boskovice-festival.cz/en

Subsidized within the NIEPODLEGŁA Multiannual Program for the years 2017-2022, within the „Kulturalne pomosty” donation program of Adam Mickiewicz Institut.

Wpis w kategorii: Aktualności