Rusza Festiwal Sąsiedzi! The Neighbors Festival is about to start!

Międzynarodowy mikrofestiwal Sąsiedzi znów w trasie. Projekt otrzymał dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza.
The Neighbors International Microfestival is back on tour. The project received funding from the Adam Mickiewicz Institute.


W tym roku zespół Firleja po raz piąty – a warto przypomnieć, że projekt trwa od 2018 roku – zmierzy się z wyzwaniem, jakim jest organizacja mikrofestiwalu muzyki improwizowanej. Cel jest wciąż ten sam – spotkać się w twórczej atmosferze z sąsiadami, by w duchu niezależności i artystycznej swobody eksplorować nowe muzyczne obszary.

Tego lata kultura znów zdjęła garnitur i w trampkach poszła „w miasto”, promując aktywnie i niestandardowo Wrocław i Polskę.

Poczytaj o poprzednich edycjach Sąsiadów:
http://www.firlej.wroc.pl/projekty-miedzynarodowe/sasiedzi-2022-neighbours-2022

Już w czerwcu planowane są koncerty na Słowacji i na Węgrzech.

Najbliższe wydarzenia

23.06 – Nová Synagóga Žilina (Żylina, Słowacja) | SNEAKY JESUS – koncert | www / facebook

24.06 – Opus Jazz Club (Budapeszt, Węgry) | SNEAKY JESUS i BLED – koncert | www / facebook

Posłuchaj
Poczytaj więcej o tegorocznym projekcie:

FIRLEJ - PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

PARTNERZY:

Instytut Polski w Budapeszcie https://instytutpolski.pl/budapest/pl/ 

Instytut Polski w Bratysławie https://instytutpolski.pl/bratislava/pl/o-instytucie-polskim/ 

Instytut Polski w Pradze https://instytutpolski.pl/praha/ 

culture.pl

Sfinansowano ze środków MKiDN ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty".

ENGLISH VERSION:

This year, Firlej's band for the fifth time -  recalling that the project has been running since 2018 - will face the challenge of organizing an improvised music micro-festival. The goal is still the same - to meet our neighbors in a creative atmosphere and to explore new musical areas in the spirit of independence and artistic freedom.

This summer, the culture took off its suit again and went "into the city" actively promoting City Wrocław and Poland.

Read about previous editions of Neighbors:
http://www.firlej.wroc.pl/projekty-miedzynarodowe/sasiedzi-2022-neighbours-2022

Concerts in Slovakia and Hungary will take place in June.

Upcoming events

23.06 - Nová Synagóga Žilina (Žilina, Slovakia) | SNEAKY JESUS - concert | www / facebook
24.06 - Opus Jazz Club (Budapest, Hungary) | SNEAKY JESUS and BLED - concert | www / facebook

Listen

 

Read more about this year's project:
FIRLEJ - PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

PARTNERS:

Polish Institute in Budapest https://instytutpolski.pl/budapest/pl/ 

Polish Institute w Bratislava https://instytutpolski.pl/bratislava/pl/o-instytucie-polskim/ 

Polish Institute in Prague https://instytutpolski.pl/praha/ 

culture.pl

 --

Subsidized by MKiDN within the NIEPODLEGŁA Multiannual Program for the years 2017-2022, within the „Kulturalne pomosty” donation program of Adam Mickiewicz Institut.

 

Wpis w kategorii: Aktualności