List otwarty do Rady Miejskiej Wrocławia

Poniżej publikujemy treść listy otwartego wystosowanego przez Małgorzatę Tracz, Posłankę Partii Zieloni na Sejm RP IX kadencji w sprawie łączenia instytucji kultury we Wrocławiu. 

Małgorzata Tracz, Posłanka Partii Zieloni na Sejm RP IX kadencji: "Dziś wspólnie z Partią Zieloni Wrocław wystosowałam list otwarty do radnych Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rozpatrywanych na czwartkowej sesji Rady uchwał o połączeniu instytucji kultury".


"LIST OTWARTY DO RADNYCH RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Dziś wspólnie z Partia Zieloni Wrocław wystosowałam list otwarty do radnych Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rozpatrywanych na czwartkowej sesji Rady uchwał o połączeniu instytucji kultury.
Uchwały te zakładają włączenie klubu Firlej w struktury Strefy Kultury Wrocław, Klubu pod Kolumnami do Wrocławskiego Instytutu Kultury oraz połączenie Ośrodka Postaw Twórczych z Centrum Kultury Zamek w Leśnicy.
To, co w tej sprawie zasługuje w pierwszej kolejności na krytykę, to sposób procedowania i komunikowania zapowiadanych zmian.
W całym procesie doszło do zignorowania przez władze miasta wszystkich możliwych organów pomocniczych oraz czynnika społecznego. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk złamał swoistą umowę społeczną ze środowiskiem wrocławskiej kultury poprzez kompletne pominięcie Wrocławskiej Rady Kultury w całym procesie. Doszło do zignorowania rad osiedli, na których obszarze znajdują się i działaj dane instytucje kultury.
Wszystkie instytucje kultury, które mają paść ofiarami swoistej “kanibalizacji” przez inne instytucje kultury, to flagowe instytucje na mapie kulturalnej Wrocławia o bogatym dorobku artystycznym i dłuższej historii niż instytucje, które je przejmą.
Ważnym aspektem wrocławskiej kultury jest jej lokalność, współpraca z osiedlowymi grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami. Budowanie kulturalnych molochów oraz stawianie na jednolitą i scentralizowaną ogólnomiejskość instytucji kultury jest absolutnym przeciwstawieniem dobrze działających lokalnych wspólnot.
Niestety w przypadku połączenia Ośrodka Postaw Twórczych na Gaju z Centrum Kultury Zamek na Leśnicy, prawdopodobnie na naszych oczach bardzo duża i znana w całej Polsce instytucja kultury, jaką jest Centrum Kultury Zamek, staje się politycznym łupem jednego ze środowisk politycznych w zamian za głosy poparcia dla Prezydenta Wrocławia w Radzie Miejskiej Wrocławia.
W czwartek radni i radne swoim głosowaniem wyznaczą granice transparentności, uczciwości i partycypacji społecznej w podejmowaniu najważniejszych decyzji o Wrocławiu. Mamy nadzieję, że nie zapomną o tym, że Wrocław to nasza wspólna sprawa, a nie polityczny łup".


Wpis w kategorii: Aktualności