Inspiratorium: Jak podtrzymywać relacje ze społecznością lokalną w zmieniającym się świecie – otwarte warsztaty BMK w Legnicy

Świat się zmienia w tempie zatrważającym, czego dowodem jest wciąż trwający stan pandemii. Myślenie o pracy w kulturze przestało opierać się na paradygmacie rozwojowym. Rzeczywistość zmusiła nas do zachowań rezylientnych. Elastyczność, gotowość do zmian, niekiedy o 180 stopni, to znak naszych czasów. Jak być elastycznym w kulturze i przetrwać? 

Rezyliencja (z łac. resilire – odbić z powrotem, sprężyście odbić się) – umiejętność lub proces dostosowywania się człowieka do zmieniających się warunków, adaptacja w stosunku do otoczenia, uodpornianie się, plastyczność umysłu, zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i odporność na działanie szkodliwych czynników. Zdolność do regeneracji po urazach psychicznych. Pojęcie odnosi się również do społeczności (lokalnych i większych), całych państw lub regionów i ich reakcji na znane lub nieznane zdarzenia o różnej gwałtowności i skali.

O PROWADZĄCYM

Marek Sztark –niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Jest zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury. Jest zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Obecnie Kieruje Przeglądem Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie, pracuje w Strefie Kultury Wrocław i przewodniczy Społecznej Radzie Kultury Dolnego Śląska.TERMIN SPOTKANIA
wtorek - 9 listopada 2021, godz. 10.00 - 14.00

Galeria Sztuki w Legnicy, pl. Katedralny 1, 59-92 Legnica
wstęp wolny, obowiązują zapisy przez formularz:
https://forms.gle/phP1HcTz3DrdSbpd8

Bądź na bieżąco:

http://firlej.wroc.pl/bmk
https://www.facebook.com/BardzoMlodaKulturaDolnySlask

Bezpłatne wydarzenie odbywa się w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, którego operatorem regionalnym jest ODA Firlej.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021"

 

Wpis w kategorii: Aktualności