Futurum łączy się w bólu i żałobie.

Futurum jako idea szerząca równouprawnienie uczestników życia społecznego i kulturalnego, a zwłaszcza sceny muzyki elektronicznej, sprzeciwia się wszelkim formom agresji i nienawiści, która w ostatnich dniach wybrzmiała z tragiczną w skutkach mocą. Stanowczo opowiada się za wolnością, tolerancją, równością, a nade wszystko szacunkiem do drugiego człowieka. Paweł Adamowicz był człowiekiem, któremu te wartości zawsze towarzyszyły. Promował równość, w stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety symbolicznie przekazał im klucze do miasta Gdańsk, wielokrotnie brał udział w Paradzie Równości, zainicjował obowiązywanie w Trójmieście modelu działań na rzecz równego traktowania, który ma zapobiec dyskryminacji mieszkańców ze względu na wiek, stan zdrowia, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną. Został zamordowany w dzień wielkiego święta dobroci, na scenie gdzie wybrzmiewała muzyka, która jest uniwersalnym językiem wszystkich wartości humanistycznych.

W związku z pogrzebem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Dniem Żałoby Narodowej 19 stycznia 2019, a także osobistą postawą wykonawców i organizatorów pracowników Firleja - Ośrodka Działań Artystycznych cykl koncertów Futurum dedykujemy pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska.

Firlej łączy się w żałobie z najbliższymi Prezydenta Adamowicza.   

Zespół Futurum&Firleja

Katarzyna Jaroch, Sylwia Świerczyńska, Jakub Zasada, Robert Chmielewski

Wpis w kategorii: Aktualności