Firlej - beneficjent programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Spieszymy podzielić się z Wami dobrą wiadomością!
Firlej został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, którego organizatorem jest
Narodowe Centrum Kultury.

"Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich".

Wyniki naboru są tu.

Wpis w kategorii: Aktualności