Firlej - beneficjent programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Wrocławski Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” spotkało wielkie wyróżnienie: jako jedna z 50 instytucji kultury w Polsce, został wybrany z grona 232 kandydatów, do udziału w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Firlej po raz drugi w swojej historii został beneficjentem programu Dom Kultury+, który ma na celu zwiększenie udziału instytucji kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców. Efektem pracy zespołu Firleja w 2017 roku stało powstanie Kawiarni Sąsiedzkiej jako projektu działań społeczno-kulturalnych Firleja skierowanych do mieszkańców osiedli Wrocławia otaczających siedzibę Ośrodka. Więcej informacji o działaniach w ramach programu niebawem pojawi się na naszej stronie.

--

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

Wpis w kategorii: Aktualności