Edukacja kulturowa między młotem a kowadłem, czyli między animacją kulturalną a społeczną (warsztaty J.Gralczyka)

W ramach programu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk" 11 października w godz. 10:00 w OPT odbędą się warsztaty z Jackiem Gralczykiem na temat "Edukacja kulturowa między młotem a kowadłem, czyli między animacją kulturalną a społeczną"

Warsztaty "Edukacja kulturowa między młotem a kowadłem, czyli między animacją kulturalną a społeczną" to zaproszenie do wspólnej analizy różnic i podobieństw obu typów animacji. To także próba odpowiedzi na pytanie o powiązania edukacji kulturowej z pojęciem kultury jako wartości autotelicznej i utylitarnej. To wreszcie przegląd podejść i metod obu nurtów animacji, mogących wspierać edukację kulturową.

Jacek Gralczyk – z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Przez kilkanaście lat dyrektor domu kultury. Od 15 lat związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej. Obecnie edukator i ekspert. Między innymi: wykładowca Collegium Civitas i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. H. Radlińskiej. Aktywnie zaangażowany w kilkuletnią realizację programów Narodowego Centrum Kultury, przede wszystkim programu wsparcia domów kultury „Dom Kultury+” i programu wsparcia edukacji kulturowej ”Bardzo Młoda Kultura”. Współorganizator inicjatywy Forum Kraków – ogólnopolskiego zrzeszenia animatorów kultury. Członek zespołu tworzącego koncepcję i aktywny uczestnik obu edycji Niekongresu Animatorów Kultury.

Warsztaty skierowane są do artystów, animatorów kultury, nauczycieli i edukatorów kulturalnych.
Spotkanie odbywa się w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk.

11 października 2019 (piatek) o godz. 10:00 – 14:30

Wstęp: wolny (obowiązuje rejestracja online)

Ośrodek Postaw Twórczych
ul. Działkowa 15, Wrocław
tel. 71 364 27 65, 663 779 964
info@opt-art.net, www.opt-art.net

Więcej informacji: Informacje o wydarzeniu, Wydarzenie na FB

Wpis w kategorii: Aktualności