Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej w Firleju

07 listopada w Ośrodku Działań Artystycznych "Firlej" odbędzie się Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej

Wydarzenie będzie służyło m.in. podsumowaniu tegorocznych działań w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk. Oprócz tego będzie okazją do dyskusji na temat roli edukacji kulturowej w regionie i poznania inspirujących przykładów jej wspierania w innych województwach. Wśród gości Forum będą m.in.: Anna Michalak-Pawłowska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej oraz dr Anna Świętochowska, Pełnomocniczka Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Program Forum:
11.00 - Otwarcie i wprowadzenie – Robert Chmielewski, Paweł Kamiński
11.45 - “Z czego jesteśmy dumni. Wnioski z przeprowadzonych działań” – dr Tomasz Kasprzak
12.00 - Prezentacje wybranych inicjatyw
12.45 - przerwa kawowa
13.00 - “Programy Edukacji Kulturalnej w Polsce – dobre praktyki, które warto zakorzenić na Dolnym Śląsku na przykładzie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej” – Anna Michalak-Pawłowska
14.00 - “Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej – alternatywne podejście w realizacji polityki publicznej” – dr Anna Świętochowska
15.00 - lunch
15.45 - “Animacja przez sztukę” – Andrzej Kozłowski
16:30 - zakończenie 

Bardzo Młoda Kultura – co to takiego? 
Bardzo Młoda Kultura (BMK) to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. BMK jest programem trzyletnim i aktualnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumiemy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Naszą ambicją jest, aby wypracowane rozwiązania weszły w zakres systemowej pracy z młodzieżą. Na potrzeby programu nasze cele strategiczne zdefiniowaliśmy jako wzmacnianie roli edukacji kulturowej. Program ma bowiem budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu.
 
Zaproszenie do udziału w forum skierowane jest do wszystkich, którzy interesują się kulturą i edukacją (artyści, animatorzy, nauczyciele, edukatorzy, urzędnicy).  
Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja online
Spotkanie odbywa się w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk, którego Operatorem jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”.
 
Więcej o wydarzeniu: na stronie oraz na Facebook
 
Wpis w kategorii: Aktualności