Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej w Firleju - spotkanie podsumowujące

07 listopada w ODA Firlej odbyło się Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej. Wydarzenie stało podsumowaniem tegorocznych działań w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk. Oprócz tego odbyła się dyskusja na temat roli edukacji kulturowej w regionie i poznania inspirujących przykładów jej wspierania w innych województwach.

Fot: Dawid A. Bargenda

 

Wpis w kategorii: Aktualności