Dolnośląskie rozmowy o edukacji kulturowej w Kobierzycach (BMK)

Zapraszamy do udziału w kolejnych "Dolnośląskich rozmowach o edukacji kulturowej", które tym razem transmitować będziemy z Kobierzyc, z siedziby Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, który jest jednym z partnerów programu Bardzo Młoda Kultura.

W trakcie spotkania powiemy o tym, jak przebiegał tegoroczny nabór inicjatyw oraz jakie inicjatywy zostały wybrane do realizacji. Niewykluczone też, że spotkamy się z autorami jednej z nich. Oprócz tego, chcemy porozmawiać i zaprosić do dyskusji o roli edukacji kulturowej na Dolnym Śląsku, doświadczeniach Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, jako naszego partnera, a także o wyzwaniach, jakie stoją przed edukacją kulturową w obecnych czasach.

poniedziałek - 17 maja 2021, godz. 11.00
Kobierzycki Ośrodek Kultury
transmisja: fb.com/BardzoMlodaKulturaDolnySlask
wydarzenie na Facebooku
***

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu.
W ramach programu, co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. W naborach mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzą: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W każdym roku wsparcie otrzymuje 8 inicjatyw. Oprócz wsparcia finansowego inicjatyw uczestnicy programu biorą udział w warsztatach i szkoleniach. W ramach programu odbywają się również szkolenia i warsztaty otwarte oraz Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej.
ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.
Wpis w kategorii: Aktualności