BMK: nabór inicjatyw

Rusza nabór inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej w ramach tegorocznej edycji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej" we Wrocławiu. W ramach programu co roku ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. Tegoroczny nabór inicjatyw rozpoczyna się 26 marca i potrwa do 5 maja.

W naborze mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których powinni wchodzić: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw.

Zgłaszane inicjatywy muszą być kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, powinny też angażować rodziców a także inne grupy odbiorców. W ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę m. in. takie kryteria jak: oryginalność, potencjał kulturotwórczy i edukacyjny inicjatywy, jej lokalność i oddolność oraz zgodność z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy oczekują od autorów inicjatyw pomysłów na ich realizację w sytuacji utrzymania lub wprowadzenia nowych ograniczeń w działalności instytucji kultury oraz placówek oświatowych.

Aby zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić formularz elektroniczny i zadeklarować udział w szkoleniu dla uczestników, które odbędzie się w dniach 26-28 maja br. oraz w III Dolnośląskim Forum Edukacji Kulturowej, które odbędzie się na początku listopada w Legnicy.

Regulamin programu tutaj.

Formularz zgłoszeniowy tutaj.

Wpis w kategorii: Aktualności