Bardzo Młoda Kultura – wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalnych

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej rozpoczyna realizację tegorocznej edycji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, w ramach którego będzie wspierał finansowo lokalne inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu.

W ramach programu co roku ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. W naborze będą mogły startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzić będą: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw.

Oprócz wsparcia finansowego inicjatyw na uczestników programu czekać będą warsztaty i szkolenia. W ramach programu odbędą się również szkolenia i warsztaty otwarte, w których udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany oraz II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej.

O szczegółach działań zaplanowanych na ten rok będzie się można dowiedzieć podczas spotkań informacyjnych, które będą się odbywać w całym regionie. Pierwsze - inauguracyjne – spotkanie odbędzie się w piątek 6 marca o godz. 12.00 w Barbarze, tj. siedzibie Strefy Kultury Wrocław przy ul. Świdnickiej 8 B. Tego dnia ogłoszony zostanie nabór inicjatyw oraz opublikowane zostaną regulamin i formularz zgłoszeniowy.

***

ODA Firlej realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Obecnie partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.

Więcej informacji: na stronie oraz na facebooku.

Wpis w kategorii: Aktualności