„Bardzo młoda kultura” wesprze Firlej! W ciągu najbliższych trzech lat otrzymamy kilkaset tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na wzmacnianie edukacji kulturowej na Dolnym Śląsku.

"Bardzo Młoda Kultura" to pomysł Narodowego Centrum Kultury, który miał pierwszą edycję w latach 2016-2019. Ma on służyć tworzeniu w poszczególnych regionach rozwiązań, które będą wzmacniały edukację kulturową oraz stymulowały kreatywność. 

W każdym z szesnastu województw program będzie prowadzony przez jedną placówkę. Na Dolnym Śląsku, do pełnienia tej roli w latach 2019 - 2021 został wybrany Ośrodek Działań Artystycznych Firlej. Zadaniami lokalnego operatora będzie budowanie i wspieranie działań w sferze kultury, które przyczyniają się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjności działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Więcej informacji umieściliśmy w zakładce Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Zobacz pełną listę beneficjentów programu - tutaj.

Zadanie realizowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Wpis w kategorii: Aktualności