Bardzo Młoda Kultura. Rusza program wsparcia dla lokalnych inicjatyw kulturalnych

Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” rozpoczyna realizację tegorocznej edycji programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, w ramach którego będzie wspierał finansowo lokalne inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu.

W ramach programu co roku ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. Tegoroczny nabór inicjatyw rozpocznie się 26 marca i potrwa do 5 maja. W naborze będą mogły startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzić będą: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw.

Oprócz wsparcia finansowego inicjatyw na uczestników programu czekać będą warsztaty i szkolenia. W ramach programu odbędą się również szkolenia i warsztaty otwarte, w których udział będzie mógł wziąć każdy zainteresowany oraz III Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej, które w tym roku odbędzie się w Legnicy.

O szczegółach działań zaplanowanych na ten rok będzie się można dowiedzieć podczas pierwszego z cyklu spotkań „Dolnośląskie rozmowy o edukacji kulturowej”, które odbędzie się 25 marca o godz. 11.00 w Galerii Sztuki w Legnicy, pl. Katedralny 1. Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym. Liczba uczestników jest ściśle ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem w trybie stacjonarnym muszą się zarejestrować poprzez formularz elektroniczny.

Link do formularza: https://forms.gle/7nGoZo4TM1rYdWF68

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/136880008337538

Spotkanie będzie transmitowane na profilach społecznościowych programu, tj. Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk, operatora programu tj. Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” oraz Galerii Sztuki w Legnicy.

Analogiczne spotkania odbędą się również w kwietniu w: Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej”, Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury i Sztuki w Bierutowie, Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bolkowie i Kobierzyckim Ośrodku Kultury.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Jego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.

Więcej informacji o programie na stronie oraz na Facebooku.

Wpis w kategorii: Aktualności